vakthunden.com > hur används vakthunden

Hur används Vakthunden?

Hunden kan arbeta efter flera olika modeller.

  1. Hunden arbetar lös inne i t.ex. en hangar.
  2. Hunden arbetar i löplina.
  3. Hunden arbetar lös mellan staket och byggnader.
  4. Hunden arbetar lös inne i t.ex. en skola eller ett kontor.
  5. Hunden ligger och vilar inomhus i bur som öppnas av larm eller hundens skalldetektor vid inbrott.
  6. Hunden arbetar lös i t.ex. en vagn eller i en löplina bredvid t.ex. ett flygplan eller vapenförråd ute i terrängen. Alarmet kopplas via mobiltelefon så att personal snabbt kan komma till platsen.
  7. Hund i bur ligger i försåt på strategisk plats inomhus i företag eller militäranläggning med yttre hund. Om inkräktare skjuter utehunden och bryter sig in i lokalen så öppnas buren av en rörelsedetektor och hunden går till angrepp. Samtidigt ringer en uppringare via mobiltelefon (telefonskåpet kan vara saboterat) till uthyrningsföretaget.
  8. Hunden arbetar fastkedjad på en kort kätting. Vid en kraftig belastning på kedjan utlöses brytlänken och hunden kommer lös inne i lokalen. Försåtbur som öppnas av larm eller detektor kan också användas.

Begreppet vakthunden

För att beskriva vakthundens användning används följande termer:

Bevakningsområde: Det område där hunden med sina sinnen kan upptäcka en person som närmar sig området.

Retningsgräns: Den gräns vid vilken hunden markerar genom skallgivning.

Angreppsområde: Det område inom vilken hunden går till angrepp mot en inkräktare.

Vakthundens utfodring

Vakthunden utfordras alltid vid sin viloplats och aldrig i anslutning till sin arbetsplats. Om hunden tjänstgör sammanhängande flera dygn tas den bort från sin vaktplats och utfordras på ett annat ställe i närheten.

Vakthunden rastas minst en timme per dygn och hunden skall då alltid föras kopplad med munkorg påtagen. Vakthunden förs också kopplad i dubbelt koppel varav det ena kopplet är säkrat vid förarens handled. Hunden rastas alltid på avskild plats. Färdigdresserad hund skall alltid provoceras minst en gång var fjortonde dag för att upprätthålla dressyren.

Säkerhetsanordningar där vakthund tjänstgör

I lokaler som vaktas av vakthund skall alltid varningsanslag finnas på dörrar runt om lokalen. Fönstren ska vara försedda med nätstängsel och samtliga dörrar ska vara låsta. Om hunden tjänstgör utomhus ska området vara omgärdat av nätstängsel vilket ska vara nedgrävt minst en halv meter. Stängslet ska vara minst 220 cm högt och dess överdel inåtvikt i 45° vinkel. På företag gäller nätstängsel + 2-3 rader taggtråd överst.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com