vakthunden.com > vakthundens egenskaper

Vakthundens egenskaper

  1. Vakthunden är en skarpgjord bevakningshund.
  2. Vakthunden kan med hjälp av hörsel-, lukt- och synorganen upptäcka och varna för en person. Vakthunden markerar och rapporterar genom att skälla. Med agressivt uppträdande påvisar han det olämpliga i att göra intrång på hans område.
  3. Vakthunden angriper utan kommando med bett alla utom sin förare.
  4. Lockas vakthunden med mat och vänligt tilltal eller skräms den med hotande tilltal och/eller slag, ökas endast dess ilska och angreppslust.
  5. Vakthundens varningsområde är det område inom vilket hunden med hjälp av sin hörsel och/eller luktförmåga kan upptäcka en person. Avståndet från hunden till varningsområdets yttre gräns beror bl.a. på väder-, vind- och ljudförhållanden samt på förekomsten av skärmande föremål.
  6. Vakthundens vaktområde, som är beläget inom och kan sammanfalla med varningsområdet, är det område som innesluts av retningsgränsen. Hunden är dresserad att skälla då någon passerar retningsgränsen.

Vakthundens främsta uppgift är att genom skallgivning meddela den bevakningsavdelning den tillhör att något händer. Hundens vakttjänst kompletteras med personal som kan ingripa då hunden ger skall.

Hundar som bevakar företag kompletteras ibland med skallhalsband (strupmikrofon, sändare, uppringare som läser upp ett meddelande för bevakningsjouren) och/eller kamera via Internet.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com