vakthunden.com > en vakthund

VAKTHUND

Vakthunden

Vad är en vakthund?

En vakthund är en specialdresserad, skarpgjord hund med uppgift att vakta. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria timmar. Under den tid hunden inte är i tjänst hålls den isolerad från andra människor i sin hundgård. Varje hund skall ha 4-6 olika förare och endast förare har kontakt med hunden.

Många privata personer använder hundar för att vakta bostaden eller annan privat egendom. Många kallar dessa för "vakthundar". Dessa hundars arbetssätt och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skillnad från den riktiga vakthunden lever dessa tillsammans med hundägaren och hans familj under dagtid och stängs nattetid in på det ställe hunden ska bevaka.

Vakthundens dressyr

Vakthunden är aggressiv och uppträder mycket misstänksamt mot främmande personer. Många tror därför felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att få fram denna misstänksamhet. Inget är mer felaktigt. Vakthundsämnen är individer som har en viss misstänksamhet mot främmande utan att för den skull vara aggressiva. Hundens psyke måste vara oklanderligt och under dressyren byggs hundens självförtroende successivt upp. Detta sker genom att hunden belönas eller uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot främmande personer. För att denna misstänksamhet inte skall urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigdresserade, träffa andra människor än förarna. Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vilka använder vakthundar?

Vakthundar används av företag och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ofta anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används också inom försvaret och då främst inom flygvapnet. Inom flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat område. Varken spioner eller plogbillar går frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används även till viss del av marinen.

Vad är vakthundens främsta uppgift?

Vakthundens främsta uppgift är att tala om och markera om någon främmande person kommer in på det område som hunden skall bevaka. Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots hundens varning fortsätta in i hundens område kan vakthunden gå till angrepp. Under dressyren görs inga försök att styra eller begränsa hundens intensitet vid angrepp. Eftersom inga försök görs att styra eller begränsa angreppets intensitet kan ett sådant angrepp ge mycket allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare eller skallalarm.

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com