vakthunden.com > tjänstgöring

Tjänstgöring

Tjänst Utomhus

Vid tjänst utomhus kan vakthunden antingen vara lös inom inhägnat område eller kopplad vid löplina eller påle (endast på militärt objekt). Hunden kan användas på svårbevakade objekt. Den kan utomhus bevaka flera intill varandra bevakningsobjekt. Retningsgränsen bestäms då i varje särskilt fall genom tillämpningsövningar på platsen.

Placeras vakthund vid avlägset bevakningsobjekt måste överföring av hundskallet ske via telelinje eller mobiltelelinje. Vid avlägsna bevakningsobjekt skall bedömning göras om personal i tid hinner ingripa eller om i undantagsfall enbart vakthundens närvaro på platsen gör det berättigat att hunden finns där.

För vila och för skydd mot oblid väderlek skall hunden på vaktplatsen ha tillgång till koja. Hunden får inte kopplas i koja.

Tjänst inomhus

Vakthund kan med fördel användas inomhus varvid den får röra sig fritt. Åtgärder måste vara vidtagna så att hunden inte kan bryta sig ut. För vila skall hunden ha tillgång till en speciell liggplats.

Utfodring

Vakthunden skall utfordras på en bestämd plats, dock inte på vaktplatsen eller annan plats inom vakt/varningsområdet. Undantag gäller för vakthund som tjänstgör flera dygn i sträck, den kan utfordras på bestämd plats inom vakt/varningsområdet.

Materiel

Förutom sedvanligt hundvårdsmateriel används för vakthund också nedanstående:

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com