vakthunden.com > vakthunds dressyr

II. Vakthunds Dressyr

Så snart hunden, med föraren vid sig, vant sig (luktat av) dressyrplatsen kan dressyrövningarna börja.

Dressyrövningarna skall locka fram hundens anlag och lust för strid. Hundens skärpa skall stegras med hjälp av figurantarbete. Figuranten skall uppehålla sig intill säkerhetsgränsen och försöka få hunden intresserad genom att stampa i marken, avge ljud samt göra snabba angrepps- och flyktrörelser. Föraren skall uppmuntra och berömma hunden då den visar intresse och bjuder framåt mot den flyende figuranten. Figuranten skall därefter vara klädd i rock och ha skyddsärm dold under rockärmen. Under hetsande uppträdande skall han sträcka fram rock(skydds)ärmen på ett inbjudande sätt så att hunden så småningom biter i den.

Retningarna skall så småningom stegras. Då kan figuranten använda ett cirka 1 m långt smidigt spö som han hotfullt höjer och sedan slår i marken vid sidan av hunden. Slagen får aldrig träffa! Visar hunden rädsla eller går undan skall figuranten vika tillbaka under hetsande tillrop och rörelser. Detta gäller under all vakthundsdressyr. Hunden skall ges den inställningen att den trots allt är starkast. Visar hunden ökad aggressivitet skall spöet användas för att ytterligare öka ilskan.

Figuranten skall därefter uppträda alltmer hotfullt med såväl röst som kroppsrörelser. Han skall vänligt locka till sig hunden, därefter reta den och fly. På detta sätt mister hunden så småningom förtroendet för andra människor än föraren. När hunden försöker undvika det hotande spöet men ändå visar full aggressivitet är den slagfast.

Sedan hunden blivit slagfast skall spöet inte längre vara synligt vid retningsövningarna. Figuranten bör ha det dolt bakom ryggen för att vid behov kunna använda det.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com