vakthunden.com > vakthunden

Sköt om Vakthunden

Rastning

Vakthunden ska rastas enligt schema. Den ska då föras kopplad. Vakthunden får inte rastas inom sitt varningsområde och inte föras i närheten av annan person eller hund.

Retning

Färdigdresserad vakthund ska övas och/eller kontrolleras minst en gång var fjortonde dag. Hund ska användas enligt de grunder som gäller för bruket av skjutvapen. Varna inkräktare med: "Stanna eller jag släpper hunden".

Stegringsplan

Innan hunden sätts in i bevakning av hangar, platta motsv. Låt hunden få acklimatisera sig på platsen en vecka efter överförandet. När hunden sätts ut första gången på sin bevakningsplats bör hundens arbetstid ej överstiga 5-6 timmar.

Observera: Ingen retning av hunden dessa gånger utan låt hunden i lugn och ro acklimatisera sig på platsen. Vid dessa tillfällen bör föraren gå runt objektet och låta hunden få bekanta sig med det. När hunden har fått bekanta sig med objektet kan retningen börja.

Retning första gången på nya platsen

Låt hunden få förarstöd under den första delen av retningen, därefter föraren bort och ny retning utan förarstöd utföres.

Observera: Förarstödet ska bort så fort som möjligt. Fortsätt retningen med kortare intervaller, tidsmässigt helst 1-2 ggr den första veckan.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com