vakthunden.com > vakthunds dressyr

I. Vakthunds Dressyr

Personal vid arbetsplats där vakthund finns, skall genom chefs försorg orienteras om de risker de utsätter sig för om vaktområdets gränser passeras.

Varje gång föraren går fram till hunden skall han först säga hundens namn och under vänligt tilltal närma sig hunden. I anat fall kan hunden i upphetsat tillstånd förväxla föraren med främmande person.

Personer som inte direkt skall medverka i dressyren skall ha intagit sina platser innan hunden förs in och kopplas på dressyrplatsen. Efter avslutat dressyrpass skall vakthunden föras bort innan åskådare, dressörer m fl lämnar dressyrplatsen. Vid dressyr inomhus eller inom inhägnat område får endast hundföraren, dressörer (figuranter) befinna sig innanför retningsgränsen.

Om hunden skall tjänstgöra inomhus dresseras den först vid påle därefter på löplina utomhus och slutligen på löplina inomhus.

Under dressyr vid påle används kätting för vakthund, halsband av läder samt halsring.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com