vakthunden.com > vakthunds dressyr

IV. Vakthunds Dressyr

Genom upprepade övningar skall retningsgränserna fastställas. Då och då dresseras hunden med hetsövningar mot figurant som från plats utanför retningsgränsen passerar gränsen. Till en början görs hetsövningar först då figuranten kommit ett stycke innanför retningsgränsen. Senare sätts övningarna in i det ögonblick figuranten passerar retningsgränsen eller då någon annan passerar den.

Finns ingen särskild retningsgräns, d.v.s. om den sammanfaller med varningsområdets gräns, skall hunden dresseras att skälla mot varje person eller ljud inom området.

I de fall då vaktområdet är mindre än varningsområdet måste hunden särskilt övas i att inte skälla då en person kommer inom varningsområdet utan att överskrida retningsgränsen (t ex om personer går på en väg där den mot hunden gränsade sidan är retningsgräns). Detta övas bl a genom att figuranter uppehåller sig utanför retningsgränsen utan att hetsa hunden. Vill hunden skälla skall den lugnas ned av föraren. Eventuellt kan man först låta figuranten komma till platsen utanför vaktområdet och därefter föra in hunden på vakthundsplatsen.

På vakthundsplats där retningsgränsen inte bör sammanfalla med varningsområdets gräns och där retningsgränsen inte kan utgöras av diken, staket etc, bör gränsen vara markerad under dressyren. Markeringen tas så småningom bort. Vanligtvis ökar eller minskar hunden då sitt vaktområde. Detta bör då och då undersökas. Vid behov dresseras hunden på nytt att skälla då ljud hörs vid den från början fastställda retningsgränsen eller då någon passerar den.

Vid kontrollövningar av hundens skallgivning skall då och då läggas in angreppsövningar. Sedan hunden börjat skälla mot figuranten skall denne, iförd rock med dold skyddsärm samt spö, plötsligt och hotfullt angripa hunden. På så sätt blir hunden orädd och slagfast och får bettvilja.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com