vakthunden.com > skällande vakthund

I. Skällande Vakthund

Allmänna synpunkter

Skällande vakthund är en hund som kan användas för bevakning av inhägnade friliggande objekt. Även i byggnader kan denna hund tjänstgöra. Hunden är till skillnad mot vakthunden godmodig av sig. Skällande (icke bitande) vakthund används i huvudsak av militären, ihop med skallförstärkande. På företag har den ersatts av staketlarm, trådlösa larm och kameraövervakning.

Utbildning

Denna hund har bibringats mycket liten lydnadsdressyr därför att en eventuell brottsling inte genom kommando eller tecken skall kunna vilseleda hunden. Däremot är hunden tränad att genom skallgivning varsko om någon närmar sig det objekt den är satt att bevaka.

Tjänstgöringstider

Hunden kan vara i tjänst under tre dygn i följd, förutsatt att den i vanlig ordning rastas, vårdas och utfordras av sin förare.

Efter sådan långtjänstgöring skall hunden beredas vila under minst ett dygn. För hund, som fullgör bevakningstjänst endast under natten (del av dygn) och under övrig tid vistas i hundgård eller motsvarande, bestäms antalet vilodygn med hänsyn till tjänstgöringens art.

Skällande vakthund kan med fördel kompletteras med skallalarm och kamera kopplad via bredband.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com