vakthunden.com > dressyr

Dressyr vid löplina

Vid dressyr vid löplina skall hunden vara kopplad i kätting för vakthund som löper längs en wire. Wiren sätts lämpligen upp mellan två träd, stolpar eller husknutar. Föremål som kättingen kan fastna i måste tas bort.

Linan ska vara så avpassad att hunden inte får ett alltför kraftigt ryck då den rusar ut till kättingens fulla längd.

Innan dressyrmomenten börjar skall hunden ha hunnit vänja sig vid platsen och kättingen. Den skall av hundföraren föras ut så långt att säkerhetsområdet kan markeras. Hundföra ren skall samtidigt prova linan och löpanordningen.

Under de första övningarna skall hunden lära sig att inte trassla in sig i kättingen. Detta lär den sig så småning om varför hetsövningarna bör avpassas med hänsyn till detta.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com