vakthunden.com > vakthunds dressyr

III. Vakthunds Dressyr

Så snart hunden visar tydliga tecken till bettvilja skall figuranten bära synlig skyddsärm. Figuranten skall samtidigt reta hunden och locka den till att bita i skyddsärmen.

Till en början får hunden bita sig fast och hålla kvar greppet. Så snart den utan rädsla - trots hot, stampningar i marken och dylikt, håller kvar bettet släpper figuranten skyddsärmen. Samtidigt ökar figuranten retningen så att hundens ilska vänds mot figuranten. Behåller hunden intresset för den avtagna skyddsärmen skall figuranten under hotande tilltal, rop, hot med spö, stamp i marken och etc, hetsa den ytterligare och fly. När hundens ilska övergått till figuranten skall föraren, omärkligt för hunden, ta bort skyddsärmen.

Efterhand som hundens bettvilja ökar skall hunden övas i slagfasthet (softstock) under bett. Släpper hunden bettet skall den retas ytterligare för bett. När hunden bitit sig fast släpper figuranten skyddsärmen och flyr.

Hunden skall därefter övas att under ilska skälla mot en figurant som förflyttar sig på olika sätt liksom mot ljud från en för hunden osynlig figurant. Hundens skottoberördhet skall då och då prövas.

Hunden övas även mot flera figuranter på en gång. En rycker t.ex. fram mot hunden och får den att skälla, flyr därefter och stannar inom varningsområdet. En annan figurant rycker fram omedelbart därefter från något annat håll. Vid behov skall den senare figuranten hetsa hunden. På detta sätt ökar hundens vaksamhet åt alla håll.

Övningarna skall varieras så att hunden inte bara blir fientligt inställd mot viss person (klädedräkt, förflyttningssätt, kön m m). Såväl utseende, kläder som person måste växla liksom figuranternas uppträdande. Om det är möjligt att ta sig in i hundens varningsområde (vaktområde om säkerhet så medger) med cykel, motorfordon, båt eller genom att simma, skall detta övas. Övningarna skall göras under olika tider på dygnet och under olika väderleksförhållanden.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com