vakthunden.com > dressyr inomhus

Dressyr för tjänstgöring inomhus

Om hunden skall tjänstgöra lös inomhus skall den först vänjas vid platsen.

Retningarna skall först göras med synlig figurant. Dörrar och fönster skall vara försedda med galler genom vilka hunden kan retas.

Övningarna stegras genom att endast ljud åstadkoms i anslutning till väggar, dörrar, fönster etc. Vid behov åtföljs övningen av retningar med figurant.

Om det behövs görs den grundläggande dressyren med uppkopplad hund.

 

 

Copyright © 2007 - 2016 och därefter
https://vakthunden.com